Konsekvenser

Det er meget vanskeligt at forholde sig til.

Faktisk går den her "tilvalgsordning" jo ud på, at Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, vil umyndiggøre det danske folk, så politikerne selv kan bestemme hvilke dele af EU's love, der også skal bestemme i Danmark.

Befolkningen mulighed for at protestere, og have en smule indflydelse, fjernes simpelthen, ved omgåelse af grundlovens §20.

Man kan diskutere, om en sådan ordning overhovedet er lovlig - der står jo stadig i grundloven, at spørgsmål der afgiver suverænitet skal vedtages med 5/6 af folketingsmedlemmernes stemmer, eller ved en folkeafstemning.

Så hvis folketinget alene på en flertalsvedtagelse, afgiver suverænitet, uden at spørge folket, vil det være grundlovsstridigt - uanset "tilvalgsordningen".

Tillid

Det altafgørende - det der fik mig til at stemme NEJ - var ikke hverken Europol eller nogen af de andre retsagter, aftalepartierne har vedtaget skulle være gældende eller ikke gældende efter vedtagelsen, eller den generelle mistro og uvilje mod EU, eller min mistro og aversion mod de politikere, der ville have mig til at sige ja, men den kendsgerning, at aftalepartierne ville fratage folket dets ret til at protestere og den smule medindflydelse det faktisk har, på udarbejdelsen af de love der gælder i dets eget land.

Danske politikere - danske politiske partier -, vil umyndiggøre danskere i Danmark.

Hvis man ikke på forhånd havde mistillid til politikerne, så er det da en vældig god grund.

Stem på mig, så skal jeg nok sørge for, at du ikke får nogen indflydelse igen. Det er da den bedste grund til aldrig at stemme igen.

Jeg forstår ikke, at den slags mennesker kan være i folketinget - og da slet ikke i regeringen!
Regeringens opgave er at varetage landets og befolkningens interesser. Hvordan kan man så ville umyndiggøre folket?

I hvert fald, skal ingen af hverken de politikske partier eller de involverede politikere, da have min stemme, før der er blevet taget tydeligt afstand fra den her slags forsøg på manipulationer!

Bedraget - går den så går den.

Klart det er svært. Der er rigtig meget lovtekst ind over, det er svært at læse, svært at forstå og svært at forholde sig til.

Derfor? kæder disse "ansvarlige?" politikere der vil umyndiggøre den danske befolkning, tingene sammen på en forvirrende måde.

"Hvis vi bilder dem ind, at vi ikke kan samarbejde med Europol, hvis de ikke siger ja til tilvalgsordningen, så kan vi narre dem til at frasige sig retten til indflydelse" - (18 lande, der ikke er medlem af EU kan arbejde sammen med Europol. Hvorfor er det at Danmark ikke skulle kunne noget tilsvarende?) -, ser ud til at være hovedmotivationen bag denne aftale - som jo i øvrigt skulle holdes hemmelig længst mulig, ligesom partierne bag den, ikke mente at modstanderne af aftalen skulle have samme information om konsekvenserne, som de selv fik. Mørkelægningsloven blev faktisk brugt til internt at forholde folkevalgte politikere information, der er/var nødvendig for at træffe beslutninger.
Folket skulle helst have stemt om noget det reelt ikke kendte konsekvensen af.
Tror faktisk der var mange der ikke var klar over, at var det blevet et ja, kunne det have været sidste gang det danske fok blev bedt om at tage stilling til noget betydningsfuldt.

Jeg forstår ikke sammenkædningen af Europol med fratagelse af danskernes selvbestemmelse.

Hvis vi skal have noget som helst med EU at gøre, må det være noget der foregår på basis af et samarbejde.

Det med overstatsligt, og alle skal indordne sig en fælles ledelse, tror jeg ikke på. Deter folkene og betingelserne i Europa - og hvor man nu breder EU hen ud over Europa - simpelthen for forskellige til kan lade sig gøre.

Og der kan aldrig blive tale om at de mennesker der skal indordne sig, ikke kan have indflydelse på det de skal indordne sig under. Så er det et helt andet ord end samarbejde, der skal bruges til at beskrive det!

Demokrati

Den siddende regering, med Inger Møjberg i spidsen, udviser flygtninge der siger højt, at de vil modarbejde demokratiet i Danmark.
Er det så acceptabelt, at hendes egen statsminister, og oven i købet partifælle, aktivt forsøger at franarre den danske befolkning dens demokratiske rettigheder, ved tvivlsomme manipulationer og omgåelse af virkeligheden?

Hvornår forlanger du Lars Løgneren udvist, Møjberg?

Eller er det kun udlændinge der ikke må modarbejde vores diktatur - øhh, demokrati?

Terrorister vil vi ikke have i landet.
Men arkitekterne bag "tilvalgsordningen" forsøger at fratage det danske folk grundlovssikrede demokratiske rettigheder.
Det er værre terror end nogen selvmordsbomber kan håbe at opnå.
Er det acceptabelt?
Der må ikke være terrorister i samfundet og landet - men de må godt sidde i folketinget og regeringen?

Høtyve og brændeøkser - vi har ikke noget andet valg.