Lad endelig ikke virkeligheden forstyrre...

At finde rundt mellem det der påstås og siges, og det det handler om

Man siger...

Hvis vi ikke siger JA, bliver landet invaderet af pædofile siger socialdemokraterne. Ve(n)stre mener det er kvindehandlere der kommer myldrende.

Det de mener er, at hvis vi siger NEJ til overstatsligt samarbejde, kan dansk politi ikke længere samarbejde med Europol.

Og det er vel en gang vrøvl, fordi lande som Norge og Schweiz, der slet ikke er med i EU kan samarbejde med Europol - så kan Danmark vel også, selvom vi har en løsere (ikke statslig) aftale med EU?

Det kræver en anden aftale om samarbejdet. Den aftale er man begyndt at lave, men har afbrudt arbejdet? Fordi man regner med et JA?

Europol og samarbejde

Jeg forstår ikke at man kalder det at samarbejde.

Den aftale ja-partierne har indgået om det vi skal stemme om, indebærer at hvis vi vil fortsætte at samarbejde med Europol, på samme måde som vi har gjort hidtil, skal folketinget have lov til enerådende at bestemme hvilke EU-udarbejdede love,der skal gælder i Danmark på retsområdet.

Det er lidt misvisende, at kalde det samarbejde. Hvem er det der samarbejde med hvem, om hvad?

Politikerne samarbejder med maskineriet i EU. Og forskellen fra nu er, er folket fratages muligheden for at være medbestemmende om hvilke love der skal gælde i Danmark.

Det er hverken demokrati eller samarbejde. Det er simpelthen magtliderlighed.

Det er vel også derfor, folket helst ikke må informeres om den aftale ja-partierne har indgået om afstemningen, og hvad det egentlig er vi skal stemme om, og at de informationer der kommer fra EU om konsekvenserne af udfaldet af afstemningen, holdes tæt til kroppen, så ingen andre, kan få lov at vurdere dem.

Nogen gange er det ikke nok, bare at overleve.