Ældresagen.

Egentlig bare lige en husker til mig selv, m spørgsmål der ønskes svar på..

Thyra Frank gik hånd i hånd med Ældresagen og tildelte dem ca. 13,8 mio. kr. fra satspuljemidlerne som skal bruges til værdighed og omsorg for de svageste ældre men som Ældresagen behændigt bruger til delvis dækning af aktiviteter indenfor frivillige, samfundsanalyser samt rådgivning.

Hvordan kan der på ældresagen.dk stå at "Du er med til at påvirke den politiske dags-orden." Når Ældresagen påstår at være upolitisk...

Støtter man partier, er medlemmerne da nødt til at vide hvilke partier de financierer.

Og hvis ikke, hvordan gør man så? Bestikker politikere til at stemme som man vil have dem til?

Hvorfor har man så hensat 350.000 til folketingsvalget 2019

"Vores gratis telefonrådgivning rådgiver årligt over 37.000 mennesker om sociale og juridiske spørgsmål."

Er det gratis, når (hvis) det koster medlemsskab at kunne bruge det?

Når nu Lars Løgneren har besluttet, at man ikke kan få udbetalt den forsikring på et acceptabelt efter arbejds-liv,
man er blevet lovet mod at betale sin skat, får man så pengene - forsikringspræmien - tilbage?